Torp, Andebu

Even Kristensøn TorpAlder: 6716061673

Navn
Even Kristensøn Torp
Fornavn
Even Kristensøn
Etternavn
Torp
Fødsel 1606 16
Farfars dødGjest Sebjørnsson
1614 (Alder 8)
Fars dødKristen Gjestsson Weberg (Veiberg Veeby)
1622 (Alder 16)
VielseMari Jacobsdatter KjæraasVis familie
omkring 1634 (Alder 28)

Sønns fødsel
Nr 1
Jakob Evensen Torp
20. mars 1651 (Alder 45)

Sønns fødsel
Nr 2
Kristen Evenssøn Torp
1658 (Alder 52)
Barns vielseKristen Evenssøn TorpRandi Rasmusdatter BergVis familie
1660 (Alder 54)

Død 1673 (Alder 67)
Familie med foreldre - Vis familie
far
 
Vielse:
Familie med Mari Jacobsdatter Kjæraas - Vis familie
hustru
 
Vielse: omkring 1634
25 år
sønn
−7 år
sønn

Delt notat
Andebu er en kommune i Vestfold. Den grenser i nord mot La rdal og Re, i øst mot Stokke, i sør mot Sandefjord og i ves t mot Larvik. Navnet. Torp (gno. Þorp), som uttales tørp, må iflg. Rygh N G (Indl., s. 82) nærmest bety . Samme ord som det tyske Dor f . Skrives 1370 a Þorpe, 1604 Thorp, 1667 og 1723 Torp, 18 38 og 1865 Thorp, 1888 og senere Torp. Mens Torp var én gård, må det ha vært en svær eiendom, o g i 1600-åra var Torps eiere den rikeste bondeslekten i Ves tre Andebu. Under hovedbølet lå en rekke underbruk, hvora v Oserød tidlig var smeltet sammen med hovedgården. Torp var selvsagt fullgård. På slektstavlen står der at han "skatter av et stort gods" . Der er det også opplyst at de hadde i alt 12 barn. Fra anetavle av Jenny Glad Ørbak: http://www.geocities.com /Athens/Delphi/3838/ane15.html : Even Christensen Torp var gårdbruker og lagrettsman. Det a ntas at Even var sønn av Christen på Weeberg i Sande. Eve n er oppført som bruker på Torp fra 1634 til 1673. Even bl e en kjent storbonde og den største jordeieren i Vestre And ebu, og eide gårdene V. Hallenstvedt, Ø.Nøklegård, Tolsrø d og hadde parter i gårdene Bråvoll, Skarsholt og V. Nøkleg ård. Endel jordgods kjøpte han og ikke så lite fikk han gje nnom ekteskap med datteren til lensmann Jakob Kiæraas. Ha n var Lagrettsmann i Andebu. På http://www.andebu.info/tema/bygdebok/torp.htm kan v i lese: Even Kristenssøn (bruker av Torp 1634\emdash 73). Muligen s sønn av Kristen Veiberg i Sande, som hadde lodd i Torp. E ven ble en kjent storbonde og største jordeieren i Vestre A ndebu. Endel gods kjøpte han og ikke så lite fikk han ved h ustruens arv etter sin far lensmann Jakob Kjærås. Kort fø r sin død eide Even foruten Torp (med underbruk) V. Hallens tvedt (hele), Ø. Nøklegård (hele), Tolsrød (hele) og parte r i Brå voll, Skarsholt og V. Nøklegård, tils. ca. 14 ½ bpd . smør. Even var lagrettemann som sin forgjenger. Han d. 16 73, 67 år gl. Han var g.m. Mari Jakobsdtr. Kjærås, d. 168 6 (presten sier om henne i kirkeboken at hun var en ; med d et menes kanskje ). De fikk 11 barn; derav vokste opp 4 søn ner og 4 døtre. Sønnene var: 1. Kristen d.e., f. 1635, ko m til V. Hallenstvedt. 2. Jakob, f. 1651, g.m. Signe Ingebr etsdtr. Trevland (enke etter Ole Hagnes); de bodde først p å Hagnes, så på M. Horntvedt i Skjee. 3. Nils, f. 1653, bod de på Skarsholt (se d.g., hvor personalia finnes) og Bråvol l og eide til sist Bugården i Sandar. 4. Kristen d.y., f. 1 658, se ndfr. Døtre: 5. Mari, f. 1640, g. 1) m. Kristen Rol lefssøn Kleppan i Andebu (fra Berg), 2) m. Jakob Hanssøn To lsrød. 6. Berte, f. 1644, g.m. Kristoffer Torssøn S. Se m i Sandar. 7. Else, f. 1646, g.m. Ole Nilssøn Sukke i Høyj ord. 8. Randi (Rønnaug?), g. 1649, g.m. Guttorm Gjennesta d i Skjee. Etter Evens død satt enken Mari Jakobsdatter me d Torp til ca. 1685, da yngste sønn overtok.
MedieobjektTorp, AndebuTorp, Andebu
Formatering: image/jpeg
Dimensjoner: 837 × 454 piksler
Filstørrelse: 86 KB
Uthevet bilde: ja
MedieobjektTorp, vest for Andebu.Torp, vest for Andebu.
Formatering: image/jpeg
Dimensjoner: 897 × 459 piksler
Filstørrelse: 127 KB