Hans Jacob Jensen.

Hans Jacob Arnold JensenAlder: 7617771853

Navn
Hans Jacob Arnold Jensen
Fornavn
Hans Jacob Arnold
Etternavn
Jensen
Fødsel 3. september 1777 49 27
Dåp 12. september 1777 (Alder 9 dager)
Søsters fødselSara Marie Jensen
1780 (Alder 2)

Søsters dåpSara Marie Jensen
23. november 1780 (Alder 3)
Søsters fødselAnne Magdalene Jensen
1783 (Alder 5)

Søsters dåpAnne Magdalene Jensen
6. oktober 1783 (Alder 6)
Fars dødThomas (I) Jensen
11. september 1786 (Alder 9)
Morfars dødSigismund Christian Selmer
2. juli 1791 (Alder 13)
Mormors dødJohanne Catharine Nyrop
1804 (Alder 26)

Mors dødGiertrud Selmer
29. september 1811 (Alder 34)
VielseAlethe KreybergVis familie
17. februar 1813 (Alder 35)
Sønns fødsel
Nr 1
Peter Christian (III) Jensen Kreyberg
2. desember 1813 (Alder 36)
Sønns dåpPeter Christian (III) Jensen Kreyberg
4. desember 1814 (Alder 37)
Sønns fødsel
Nr 2
Thomas (II) Jensen
10. oktober 1815 (Alder 38)
Sønns dåpThomas (II) Jensen
27. mars 1816 (Alder 38)
Sønns fødsel
Nr 3
Fredrik Wilhelm Ferdinand Jensen
31. mai 1817 (Alder 39)
Sønns dåpFredrik Wilhelm Ferdinand Jensen
30. juli 1817 (Alder 39)
Sønns fødsel
Nr 4
Thorvald Jensen
1820 (Alder 42)

Søsters dødAnne Magdalene Jensen
24. juli 1820 (Alder 42)
Søsters begravelseAnne Magdalene Jensen
1. august 1820 (Alder 42)
Søsters dødSara Marie Jensen
21. september 1821 (Alder 44)

Sønns dødThorvald Jensen
1839 (Alder 61)

Hustrus dødAlethe Kreyberg
7. april 1843 (Alder 65)
Barns vielseThomas (II) JensenSophie Emilie GløersenVis familie
29. desember 1843 (Alder 66)
Søsters dødEline Jacobine Jensen
12. desember 1852 (Alder 75)
Sønns dødFredrik Wilhelm Ferdinand Jensen
19. september 1853 (Alder 76)
Død 3. oktober 1853 (Alder 76)
Begravelse 4. oktober 1853 (1 dag etter dødsfall)
Familie med foreldre - Vis familie
far
mor
 
Vielse: 6. februar 1769
23 måneder
eldre bror
3 år
eldre søster
3 år
eldre søster
3 år
3 år
yngre søster
4 år
yngre søster
Familie med Alethe Kreyberg - Vis familie
hustru
 
Vielse: 17. februar 1813Hurum kirke
9 måneder
sønn
22 måneder
sønn
20 måneder
sønn
4 år
sønn

Delt notat
I dåpsprotokollen for sønnen Peter Christian III står der: Capitain Hans jacob Arnold von Jensen og Alethe Jensen f. K reyberg. Hans Jacob og Alette var 3-menninger. Han kom i militærtjeneste i 1793, 16 år gammel. I 1794 bl e han immatrikulert som elev ved Den Mathematiske Skole (17 84-1798) under navnet Hans Jacob Arnold, et navn han benytt et i fremtiden. I 1798 fikk han Medaljen for Dyd og Flittig hed. Han steg gradvis i de militære grader og 2. august kaptei n og sjef for det Ø. Hallingdalske jægerkompani, som han by ttet med Det 2. gev. musk. kompani 10. april 1811, som ha n igjen byttet med Det 2. gev. jægerkompani den 20. mai 181 3 med kvarter i Fredrikstad. I løpet av alle disse årene var det en nær kontakt mellom f amiliene Jensen-Kreyberg. Han søkte om tillatelse til å gifte seg med Alette Kreyber g (den da eneste gjenlevende av døtrene) og denne ble git t av kongen 15. desember 1812 på betingelse av et innskud d i Enkekassen, som sikret hans eventuelle enke en pensjo n på 200 R.d. Etter sin mor arvet H.J. 400 R.d. og hans s økte så i januar 1813 skifteretten om et forskudd på sin vo rdende kones arvelodd på 2.000 R.d. Dette fikk han. Ved den nye hærordning av 1818 ble H.J. overført til Akersh usiske inf. brigade med sete i Fredrikstad, og her bodde fa milien frem til 1823, da de flyttet til Fredrikshald. 5. okober 1835 fikk han oberstløitnants karakter.
MedieobjektHans Jacob Jensen.Hans Jacob Jensen.
Formatering: image/jpeg
Dimensjoner: 200 × 120 piksler
Filstørrelse: 17 KB
Uthevet bilde: ja