Signatur og segl.

Peter Christian (I) KreybergAlder: 6017311792

Navn
Peter Christian (I) Kreyberg
Fornavn
Peter Christian (I)
Etternavn
Kreyberg
Fødsel 16. november 1731 45 23
Dåp 22. november 1731 (Alder 6 dager)
Morfars dødDavid Fischer
1731
Brors fødselFriedrich Kreyberg
1733 (Alder 13 måneder)

Brors dåpFriedrich Kreyberg
3. desember 1733 (Alder 2)
Brors fødselDitlew Kreyberg
1737 (Alder 5)

Brors dødFriedrich Kreyberg
11. juni 1737 (Alder 5)

Brors dåpDitlew Kreyberg
25. september 1737 (Alder 5)
Brors dødDitlew Kreyberg
2. januar 1739 (Alder 7)

Søsters dødAnne Sophie Kreyberg
1757 (Alder 25)

VielseSeverine Alette (Alethe?) SelmerVis familie
16. november 1771 (Alder 40)
Sønns fødsel
Nr 1
Henrich (II) Kreyberg
23. oktober 1772 (Alder 40)
Sønns dåpHenrich (II) Kreyberg
2. november 1772 (Alder 40)
Sønns fødsel
Nr 2
Jacob Mathias Kreyberg
27. juli 1774 (Alder 42)

Mors dødLovise Fischer
1774 (Alder 42)

Sønns dåpJacob Mathias Kreyberg
4. august 1774 (Alder 42)

Fars dødHenrich (I) Kreyberg
30. september 1775 (Alder 43)
Datters fødsel
Nr 3
Lovise Kreyberg
1776 (Alder 44)

Datters dåpLovise Kreyberg
9. oktober 1776 (Alder 44)
Datters fødsel
Nr 4
Severine Kreyberg
1780 (Alder 48)

Datters dåpSeverine Kreyberg
28. april 1780 (Alder 48)
Datters fødsel
Nr 5
Alethe Kreyberg
7. august 1783 (Alder 51)
Datters dåpAlethe Kreyberg
19. august 1783 (Alder 51)
Søsters dødAlexandrine Kreyberg
9. juni 1785 (Alder 53)

Død 5. april 1792 (Alder 60)
Familie med foreldre - Vis familie
far
mor
 
Vielse: 12. februar 1728St. Marie kirke i Helsingør
11 måneder
eldre bror
2 år
eldre søster
2 år
eldre søster
22 måneder
2 år
yngre bror
5 år
yngre bror
Familie med Severine Alette (Alethe?) Selmer - Vis familie
hustru
 
Vielse: 16. november 1771Akershus Slottskirke
11 måneder
sønn
21 måneder
sønn
2 år
datter
5 år
datter
4 år
datter

Delt notat
Peter Christian studerte fra 1751 ved Kj.h. Universitet o g avla philosophicum i 1752. Han studerte (til sammen i 1 3 år) mot sin vilje. Han brøt med sine foreldre i 1758 og ble sersjant ved Syndr e Jydske National Regiment. I 1760 kjøpte han seg en still ing som fenrik (for 600 Rigsdaler) og utnevnelsen fant ste d 18. juni. Dette var en godkjent ordning. I 1761 kjøpte Peter en kapteins grad for 2000 R.daler, en s um hans far Henrich gikk med på å betale. Kapteins grad bl e kjøp fra Johan Eskild de Falsen, da han fikk avskjed p.g. a. "svagelighet med oberstløjtnants karakter og tilladels e til at sælge sit kompani til P. C. Kreyberg". Det var i denne forbindelse at slektens segl (våpen) ble be nyttet (15. desember 1761) for første gang. Seglet har sid en vært benyttet av slekten. Utnevnelsen ble godkjent av k ongen 31. mars 1762. Han var da en ung kaptein, bare 32 å r gammel. Våpnet (se vedlagte bilder) er en kråke på et berg, i mør k naturfarge (sølv?) på rød bunn. Kråke = Krey; Krai; Creye, Craie som er former for kråke p å gammeltysk, platt-tysk og hollandsk. P. C. ble flyttet til Norge og i offiserslisten fra april 1 768 finner man ham som kaptein og sjef for et ene grenaderk ompani av det Nordenfjeldske gevorbne inf. reg. I 1773 kjøpte P.C. Gaard No. 234 i Vestre Kvarter, senere K ongens gate 13. Huset ble solgt da Severine Alette død e i 1812. P. C. hadde kontor på Akerhus og avanserte langsomt til Maj or (18. desember 1782) og second major i 28. desember 178 7 med en årlig lønn på 760 R.d. 17. april 1789 ble han premier major og kommandør for den 2 nen Nasjonale bataljon av det 1ste Akershusiske infanterire giment og sjef for det Eidsbergske kompani. Han søkte avskjed, som ble innvilget 5. februar 1790 med ob erstløyntnants grad og 350 R.d. pensjon.
MedieobjektSignatur og segl.Signatur og segl.
Formatering: image/jpeg
Dimensjoner: 800 × 364 piksler
Filstørrelse: 28 KB
Uthevet bilde: ja
MedieobjektSlektsvåpenet.Slektsvåpenet.
Formatering: image/jpeg
Dimensjoner: 800 × 630 piksler
Filstørrelse: 69 KB
MedieobjektKreybergs slektsvåpen.Kreybergs slektsvåpen.
Formatering: image/jpeg
Dimensjoner: 633 × 618 piksler
Filstørrelse: 65 KB