Dorothy Hielm's anekart

Person
Generasjoner

0 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
9 personer mangler koordinater for fødested: Dorothy Hielm, Jonas Anton Hielm, Jessi Claire Blair, Børge Hielm, Jenny Mitchell «Gamle-Jenny» Hielm, Henrik Andreas Hielm, Kristiane Lovise Marie Irgens, Hans Abel Hielm, Janny Mitchell.