Else Bjørnsdatter Laxmand's anekart

Person
Generasjoner

0 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
1 person mangler koordinater for fødested: Else Bjørnsdatter Laxmand.