Mette Ulfeldt's anekart

Person
Generasjoner

0 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
7 personer mangler koordinater for fødested: Mette Ulfeldt, Palle Andersen Ulfeldt, Regitze Godov, Anders Eriksen til Kogsbølle Ulfeldt, Beate von Stralendorff, Erik Andersen til Kogsbølle Ulfeldt, Anne Abildgaard.