Elland Olsson Søre Hjelle's anekart

Person
Generasjoner

0 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
7 personer mangler koordinater for fødested: Elland Olsson Søre Hjelle, Ole Ellandsson Søre Hjelle, Guri Olsdatter , Elland Olsson Søre Hjelle, Mari Olsdatter , Ola Syversson Søre Hjelle, Marit Ellandsdatter .